Uslovi korišćenja usluge Pokupi i popravi


1. Komunikacija i obaveštenja o statusu uređaja na servisu između korisnika I servisa biće vršena putem elektronske pošte ili putem telefona.
2. Obaveza ostavljanja ličnih podataka (ime i prezime, adresa, kontakt telefon, e-mail adresa ili podatke o firmi ukoliko uređaj šaljete u svojstvu pravnog lica).
3. Obaveza pakovanja pošiljke u originalno ili drugo adekvatno pakovanje kako bi se obezbedio siguran transport uređaja i eliminisala mogućnost fizičkog oštećenja. Servis ne odgovara za ostećenja nastala kao posledica neadekvatnog pakovanja.
4. Transport uređaja se vrši kurirskom službom BEX pod uslovima koje ova firma propisuje.
5. Obaveza prilaganja garantnog lista i računa uz uređaj ukoliko se radi o popravci u garantnom roku, a u toku garantnog perioda svi pokvareni delovi koji se menjaju postaju vlasništvo prodavca ili proizvođača kojima ih servis vraća.
6. Ukoliko nisu zadovoljeni uslovi za reklamaciju uredjaja u garantnom roku, naplata usluga vrši se po servisnom cenovniku.
7. Da po pozivu servisera date sve potrebne i detaljne informacije o vrsti problema koje će servisu pomoći u dijagnostici.
8. Korisnik je dužan da uradi back-up (rezervnu kopiju) svojih podataka pre donošenja uredjaja na servis, jer servis ne garantuje da se podaci neće izgubiti usled servisnih procedura.
9. Čekanje na neku popravku može potrajati i do 45 dana ako je kvar kompleksan ili servis na stanju nema potreban deo.
10. Prilikom popravke matične ploče zbog kompleknosti kvarova I neispravnosti vise komponenti postoji mogućnost da uređan nakon neuspele popravke vise neće raditi isto kao pre pokušaja servisiranja. Ovakav proces je nepovratan.
11. Obaveza plaćanja svih prihvaćenih,a izvršenih usluga i utrošenog materijala ili obaveza plaćanja dijagnostike kvara laptop i desktop računara u slučaju odustanka od popravke, a najkasnije 45 dana nakon što vas je servis na predviđen način obavestio da je Vaš uređaj popravljen. Dijagnostika uređaja se ne naplaćuje.
12 .U slučaju neizmirenja troškova popravke u roku od 45 dana, servis ima pravo da uređaj uputi na reciklažu. Povratak na formular